Controleer je winkelmandje om af te rekenen

Privacy Statement
www.schildersdoek.com

De website www.schildersdoek.com (hierna: Schildersdoek.com) respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website. Schildersdoek.com spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze Privacy Statement zijn beschreven en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 1 – Doeleinden Op de website kunt u persoonlijke gegevens invullen. Deze gegevens bestaan, onder meer, uit uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en woonadres. Deze gegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de overeenkomst die u heeft gesloten met Schildersdoek.com. Daarnaast kan Schildersdoek.com de door u opgegeven gegevens gebruiken om een nieuwsbrief naar u te zenden om u te informeren over haar producten en diensten. U dient hiervoor wel voorafgaande toestemming te hebben gegeven.

Artikel 2 – Derden vertrekking Schildersdoek.com zal de gegevens die aan haar worden verstrekt niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel.

Artikel 3 – Algemene informatie Voor Schildersdoek.com is bepaalde algemene informatie over de website ook interessant. Bijvoorbeeld welke pagina het meest bezocht wordt door de bezoekers van de website, wanneer haar website bezocht wordt en/of bezoekers terugkeren op haar website. Met deze informatie kan Schildersdoek.com haar website en diensten afstemmen op de wensen van de bezoekers. Ook wordt deze informatie gebruikt zodat de website belangrijke informatie kan onthouden waardoor uw gebruik van de website efficiënter en beter verloopt. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een bezoeker te identificeren.

Artikel 4 – Vragen of verzoeken U kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Op uw verzoek zal dan zo spoedig mogelijk uw gegevens uit de database van Schildersdoek.com worden verwijderd of gewijzigd. Ook voor andere vragen of opmerkingen aangaande het privacybeleid van Schildersdoek.com kunt u een e-mail sturen naar mail@schildersdoek.com of bellen naar 0032 11 663637 vanuit Nederland en 011 663637 vanuit België.

Artikel 5 – Beveiliging Alle gegevens worden naar beveiligde servers verstuurd. Schildersdoek.com hanteert hierbij een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.

Artikel 6 – Diversen Schildersdoek.com kan in de toekomst besluiten haar Privacy Statement te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct worden opgenomen in de Privacy Statement. Scildersdoek.com adviseert daarom deze Privacy Statement regelmatig te bekijken. Op deze Privacy Statement is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hiermee samenhangen dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Hasselt, België. Aldus opgemaakt te Hamont-Achel, België op 25 februari 2006

Schildersdoek.com

Van Oevelen BVBA

Achel Statie 97, bus 1
3930 Hamont-Achel, België

0032 11 663 637 (Vanuit Nederland)
011 663 637 (Vanuit België)
info@schildersdoek.com

©2016 Schildersdoek.com - alle rechten voorbehouden